Uw nalatenschap geeft kinderen zicht op een positieve toekomst

Een wereld waarin kinderen met een handicap een mooi en gelukkig leven leiden, waarin ze een volwaardig onderdeel uitmaken van onze samenleving. Dat is een droom waaraan u kunt bijdragen, ook als u er niet meer bent. Want door het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen zorgt u er voor dat kinderen met een handicap de kans krijgen zich te ontwikkelen en zicht hebben op een positieve toekomst. 

Erfstelling of legaat?

Er zijn twee manieren om het Gehandicapte Kind op te nemen in uw testament: 

  • Erfstelling: als u het Gehandicapte Kind benoemt tot (mede)erfgenaam, dan ontvangen wij  een percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dat is.  

  • Legaat:  met een legaat laat u een bepaald eigendom na aan het Gehandicapte Kind, bijvoorbeeld een vast geldbedrag, een effectenportefeuille, een huis of een verzameling.  Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in uw testament.

Mijn angst speelt dagelijks op – hoe moet het met Nilla als ik er niet meer ben? Alles wat we nu mondjesmaat opbouwen moeten we kunnen behouden. Voor Nilla en alle andere kinderen die deze hulp nodig hebben.

Nalaten in vijf stappen

 

1. Breng uw bezit en schulden in kaart

Denk hierbij aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en waardevolle spullen. Daar moet u leningen, een hypotheek en andere verplichtingen weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw vermogen.

2. Maak een lijst van begunstigden

Aan welke dierbare (klein)kinderen, familie en vrienden wilt u nalaten? En welke goede doelen neemt u in uw testament op? We hopen dat u aan het Gehandicapte Kind denkt!

3. Zet uw wensen op een rij

Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Welke andere wensen heeft u? De notaris kan u helpen uw wensen om te zetten naar een testament.

4. Kies een executeur

Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Heeft u iemand in gedachten om uw nalatenschap af te wikkelen? Een familielid of goede bekende? Soms kan het Gehandicapte Kind als executeur voor u optreden. We kijken graag in een persoonlijk gesprek met u wat de mogelijkheden zijn.

5. Ga naar een notaris

Een testament opstellen gebeurt altijd door de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament.

We horen het graag als u het Gehandicapte Kind al heeft opgenomen in uw testament. Dan kunnen we u persoonlijk bedanken en samen uw wensen bespreken.

Gegevens voor de notaris

Wilt u het Gehandicapte Kind in uw testament opnemen? Dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

  • Statutaire naam: De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 
  • Statutaire zetel: Amsterdam 
  • Bezoekadres: Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam 
  • KvK: S 41199157 

Vrijgesteld van belasting

Het Gehandicapte Kind is een ANBI instelling. Dit betekent dat het Gehandicapte Kind geen belasting hoeft te betalen over legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel.

 

 

 

"Lisette Venker"Persoonlijk advies en vragen 
Heeft u vragen over het opnemen van het Gehandicapte Kind in uw testament? Neem gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken via lvenker@nsgk.nl of 020-679 12 00.

Lisette Venker, Relatiemanager Bijzondere Giften